مدارک مورد نیاز

در ادامه مطلب اطلاعات مفیدی درباره مدارک مورد نیاز توصیه شده توسط سفارت ایران در ترکیه برای ایرانیان مقیم ترکیه آورده شده است.

فهرست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانشجوئی با توجه به رشته تحصیلی

 

الف) مدارک لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیرپزشکی

- اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری

- اصل ریزنمرات ترم / ترم های گذرانده شده.(در دانشگاه)

- اصل و دو نسخه کپی گواهی مدرک تحصیلی اخذ شده و یا (تصویر برابر اصل توسط دانشگاه)

- اصل و دو نسخه کپی گواهی مدرک دیپلم متوسطه وپیش دانشگاهی اخذ شده (و یا تصویر برابر اصل توسط دانشگاه)

- ٤ قطعه عکس جدید تمام رخ

- اصل گذرنامه و دو نسخه کپی صفحات پرشده اصلی (صفحات اولیه، آخرین مهر خروج از ایران)

- اصل شناسنامه و دو نسخه کپی صفحات پر شده اصلی

- اصل کارت پایان خدمت و دو نسخه کپی آن (در صورت انجام خدمت و یا کارت معافیت)

- اصل دفترچه اقامت تحصیلی و کپی صفحات پر شده اصلی

ضمنا دانشجویان بعد از ارائه پرونده دانشجویی به بخش کنسولی سفارت، می بایست از طریق سایت وزارتخانه های علوم و بهداشت نیز این مدارک را از طریق پست الکترونیکی  ارسال نمایند :

http://edd.behdasht.gov.ir،  http://nesha.msrt.gov.ir/nesha

دانشجویانی که با اخذ مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل می دهند، بر اساس مجوز مربوطه در طول یک مقطع تحصیلی از کلیه تسهیلات و مزایای دانشجویی اعم از صدور گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی، صدور گواهی استفاده از تخفیف بلیط هواپیما، تایید مدارک تحصیلی و پزشکی، کپی برابر اصل مدارک تحصیلی که از سوی نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور ارائه می گردد برای خود و خانواده ی خود بهره مند گردند.

برای دانشجویانی که مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی دانشجویی و نیز درخواست گذرنامه رایگان دارند، محل اقامت آنها باید در ایران درج شود.

درج مهر خروج دانشجویی برای شخص دانشجو و خانواده اش صادر می شود و دوبار در سال می تواند از این مهر استفاده نماید. اقامت کمتر از ٣ ماه در ایران ضروری می باشد.

 

ب) مدارک لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی

- اصل گواهی اشتغال بتحصیل ترم جاری

- اصل ریز نمرات ترم / ترم های گذرانده شده (در دانشگاه)

- اصل و دو نسخه کپی گواهی مدرک تحصیلی اخذ شده و یا (تصویر برابر اصل توسط دانشگاه)

- اصل و دو نسخه کپی گواهی مدرک دیپلم متوسطه وپیش دانشگاهی اخذ شده (و یا تصویر برابر اصل توسط دانشگاه)

- دانشجویان مقاطع تخصصی و Ph.D و دانشجویانی که دارای اقامت غیرتحصیلی می باشند ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور بوده، که به منظور انجام امورمربوطه می بایست والدین یا نماینده قانونی خود را بمرکز اموردانشجوئی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی معرفی نمایند.

- ٤ قطعه عکس جدید تمام رخ

- اصل گذرنامه و دو نسخه کپی صفحات پر شده اصلی (صفحات اولیه، آخرین مهر خروج از ایران)

- اصل شناسنامه و دو نسخه کپی صفحات پر شده اصلی

- اصل کارت پایان خدمت و دو نسخه کپی آن (در صورت انجام خدمت و یا کارت معافیت)

- اصل دفترچه اقامت تحصیلی و کپی صفحات پر شده اصلی


 

مدارک لازم جهت تجدید گذرنامه

- اصل گذرنامه و کپی از صفحات اطلاعات اصلی و آخرین مهر خروج از ایران

- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات پر شده

- اصل کارت ملی (افراد بالای ١٥ سال) و یک نسخه کپی

- ارائه ٢ قطعه عکس ٤*٦ تمام رخ بدون عینک، کلاه، روتوش، با زمینه کاملا سفید (برای خانم ها رعایت حجاب اسلامی الزامی می باشد)

- تکمیل فرم درخواست تجدید گذرنامه

- کارت پایان خدمت و یا معافی و تصویر آن

افرادی که گذرنامه ایرانی خود را گم کرده اند می بایست جهت صدور گذرنامه جدید، گزارش فقدان گذرنامه از سوی پلیس محلی حاوی شماره گذرنامه، تاریخ و محل فقدان گذرنامه، مشخصات دارنده گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه نمایند.

برچسب ها: تحصیل در ترکیه, اعزام دانشجو به ترکیه, آزمون, آنکارا, ترکیه, اقامت

go2tr

خبرنامه

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

موبایل
ورودی نامعتبر

ورود